Gửi tin nhắn
Trung Quốc Vải Spandex tái chế nhà sản xuất
QC Hồ sơ
Kiểm soát đan sợi dọc,

Kiểm soát đan tròn,

Kiểm soát vải nhuộm,

Kiểm soát vải in,

Kiểm tra chất lượng vải kiểm soát,

Kiểm soát đóng gói,

Giao Hàng,

Chứng chỉ
 • Tiêu chuẩn: GRS Global Recycled Standard
  Số: RECOLFI
  ngày phát hành: 2022-07-01
  Ngày hết hạn: 2023-06-30
  Phạm vi/phạm vi: Recycled Yoga Wear Fabrics
  cấp bởi: Control Union Organization
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn